ویسکوزیمتر DV-II

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر دیجیتال، کن اند پلیت، قابل اتصال به کامپیوترمدل

حداقل (CP)

حداکثر (CP)

سرعت

میزان افزاش سرعت

LVDV-II+P

1

6 M

0.01-200

54

RVDV-II+P

100

40 M

0.01-200

54

HADV-II+P

200

80 M

0.01-200

54

HBDV-II+P

800

320 M

0.01-200

54

 

 

برای ویسکوزیته 1 الی 15 سانتی پواز باید از لوازم جانبی UL آدابتور استفاده شود و اسپیندل های استاندارد LV  پانزده سانتی پواز به بالا را اندازه گیری می کنند.

حداقل ویسکوزیته با استفاده از اسپیندل های انتخابی HB-I/HA-I/RV-I قابل اندازه گیری است.