سانتریفیوژ سیتولوژی 1030D

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ سيتولژي
- 4 شاخه
- 4000 دور
- با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
- تايمر 30-0 دقيقه
- همراه با  روتور
4444 , 4 شاخه دوبل و 4448 حامل نمونه