سانتریفیوژ 2040

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 3800 دور , با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تایمر 60-0 دقیقه و امكان نصب روتور: 4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير BR(5556)