انکوباتور شیکر KS 4000i

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انکوباتور شیکر اوربیتالی دیجیتال، 20 کیلوگرمی +5 ~ 80°C ،قابل اتصال به کامپیوتر، تایمر 999 ساعت، سرعت 10 تا 1500 دور

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

AS 4000.1 : صفحه عمومی ارلن و بالن

AS 4000.2 : صفحه سوراخ دار برای نصب کلمپ

AS 4000.3 : صفحه ساده برای پتری 430×430