همزن مغناطیسی RO 5 power

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن مغناطیسی، بدون گرمکن، 2 لیتر 5خانه صفحه استیل ( هر خانه 400 میلی لیتر) ، 0 تا 1100 دور