همزن مغناطیسی BIG SQUID White

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن مغناطیسی، بدون گرمکن، 1/5 لیتر ، 0 تا 1500 دور