همزن مکانیکی EUROSTARE Power basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن مکانیکی دیجیتال، 40 لیتری، 50 تا 2000 دور 50000mps