همزن مکانیکی EUROSTARE Digital

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن مکانیکی دیجیتال، 20 لیتری، 50 تا 2000 دور 10000mps