شیکر لوله MS3 basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر لوله سه حالته ، 0 تا 3000 دور