هموژنایزر T8 Basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

هموژنایزر 5000 تا 25000 دور، 0 تا 50 میلی لیتر، بدون تیغه

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

S8N-8G : تیغه هموژنایزر T8