هموژنایزر T 10 Basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر





هموژنایزر 8000 تا 30000 دور، 0/5 تا 100 میلی لیتر،تنظیم سرعت ولومی

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

S10N-8G : تیغه هموژنایزر T10

S10D-7G-KS : تیغه هموژنایزر T10 پلاستیکی