هموژنایزر بافت ULTRA TURAX TUBE

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

هموژنایزر بافت دیجیتال، 300 تا 6000 دور در دقیقهمتعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود ):

BMT-20-G : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی

BMT-20-S : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی

ST-20-DT-20 : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی