آب مقطر گیری WSC/8S يكبار تقطير،المنت كوارتز

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 8lit/h المنت کوارتز، کابینت فلزی

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان