آب مقطر گیری WSB/4 يكبار تقطير، المنت استيل

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4lit/h المنت استیل

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان