آب مقطر گیری AWC/4 يكبار تقطير،المنت استيل اتوماتيك

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4lit/h المنت استیل اتوماتیک، کابینت فلزی

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان