آب مقطر گیری AWC/4S يكبار تقطير، المنت كوارتز اتوماتيك

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4lit/h المنت کوارتزاتوماتیک،کابینت فلزی

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان