آب مقطر گیری WSE/4S يكبار تقطير، المنت كوارتز

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطرگیری یکبار تقطیر، 4lit/h المنت کوارتز

ساخت کمپانی Hamilton انگلستان