میکروسکوپ دو چشميDB1-180M

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ دیجیتال DB1-180M

مشخصات:

WF10 ×

عدسی چشمی

عدسی شیی  Plan

10×

40×

100×

Inclined 45°,
Interpupilary Distance: 52mm -74mm

هد دو چشمی دیجیتال

Backward quadruple

Nosepiece

Double layers mechnical stage 140x140/75x50mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focus

سیستم فوکوس

NA1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

کندانسور

Halogen lamp 12V/20W

نور

USB

Image outputs