آون 416 لیتری UNE 700

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آون 416 لیتری کنترل الکتریک