انکوباتور 416 لیتری INE 700

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انکوباتور 416 لیتری کنترل الکترونیک