الکتروسکوپ عقربه ای KE113

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر