قرقره کنار میز با گیره KM240

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر