عقربه مغناطیسی KE112

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر