پایه قیف چوبی KG010

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر