پایه مثلثی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- پایه چدنی سه گوش با پیچ تراز KG110 - پایه چدنی سه گوش متوسط KG900 - پایه چدنی مخروطی KG011 - پایه چدنی سه گوش با میله 70 سانت KG017