سطح شیبدار مدرج KM250

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر