انواع قرقره

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

قرقره سه تایی جدا محور فلزی   KM237
قرقره ثابت میله دار                 KM239
قرقره تکی پلاستیکی              KM231
قرقره 2 عددی پلاستیکی         KM233
قرقره سه عددی پلاستیکی      KM233