آونگ بارلو KE130

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر