وزنه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

وزنه های شکافدار 240 گرمی KM204 وزنه های شکافدار 155 گرمی KM206 وزنه های قلابدار 5 عددی KM208 وزنه های قلابدار 10 گرمی KM201 وزنه های قلابدار 25 گرمی KM202 وزنه های قلابدار 50 گرمی KM203 وزنه های قلابدار 100 گرمی KM207