رطوبت سنج خاک اره GMK-3312

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

استفاده: خاك اره

رنج اندازه گيري: 85% 30%
دقت: ± 3