رطوبت سنج رومیزی غلات GMK-3000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج رومیزی غلات و حبوبات دیجیتال جهت گندم، جو، جو پوست کنده، شلتوک
رنج اندازه گيري: %40 ~ 12% 
دقت:±0.7-±0.5