دماسنج دیجیتال GMK-910T

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج دیجیتال با سنسور 30 سانتیمتری و کابل 180 سانتیمتری برای محیط، مایعات، خاک و غیره
 درجه : 200 ~ 50-
  سانتیگراد
دقت :  %0.5
±