رطوبت سنج فلفل قرمز GMK-310

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج فلفل قرمز پرتابل دیجیتال با سنسور 10 سانت، %27.5 ~
تفکیک پذیری:%0.1
دقت:±%0.5