رطوبت سنج غلات و حبوبات GMK-303A

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج غلات و حبوبات پرتابل دیجیتال برنج، گندم، شلتوک، جو، سویا، ذرت %  40 ̴  8/5