پی پت شور 74 سانت

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

پی پت شور:

      ·        برای شستشوی ساده و اولیه پی پت ها.

      ·        با سیفون تخلیه برای تعویض اتو ماتیک آب.

 سایزها

Ø (mm)

ارتفاع (mm)

طول مفید (mm)

165

740

600