قیف ایمهوف پلاستیکی 1000 سی سی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

  

   

قیف ایمهف پلاستیکی

     ·        شفاف با درجه بندی های بزرگ برای راحتتر خوانده شدن.

     ·        با احتمال کمتری برای شکسته شدن نسبت به PC  و شیشه.

     ·        امکان برداشته شدن پیچ انتهایی برای شستشوی بهتر.

 

     حجم

درجه بندی

خطا  (ml)

100 -1000 ml

50 ml

± 10