استوانه مدرج

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

استوانه مدرج:
     شفاف و مطابق با استاندارد. با درجه بندی های بزرگ و بر آمده و حلقه ی نشانه در اندازه های پایه.

         پایه 6 ضلعی که پایداری بالایی را فراهم میکند.

قا        قابل اتو کلاو تا دمای C ° 121 (دمای بالاتر را دوام نمی آورد).

 

سایزها:

حجم (ml)

خطا (± ml)

درجه بندی (ml)

ارتفاع (mm)

10

0.10

0.20

145

25

0.25

0.50

170

50

0.50

1.00

200

100

0.50

1.00

250

250

1.00

2.00

315

500

2.50

5.00

360

1000

5.00

10.00

440

.

.