بالن ژوژه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

بالن ژوژه:

      ·        شفاف با حلقه نشانه و کالیبره شده.

      ·        تلرانس کلاس A ، طبق گواهی DIN EN ISO 1042 .

      ·        قابل اتو کلاو تا دمای C °121 ، اما به منظور حفظ نشانه گذاری ها دمای بالاتر از C °60 توسیه نمیشود.

سایزها:

حجم (ml)

خطا (± ml)

ارتفاع (mm)

10

0.04

90

25

0.04

115

50

0.06

150

100

0.10

180

250

0.15

235

500

0.25

270

1000

0.40

310