قیف بوخنر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

قیف بوخنر

·        دارای سه قسمت است.

·        قسمت بالایی و پایینی برای شستوی آسانتر قابل جدا شدن است.

·        ساخته شده از جنس PP .

سایز ها

حجم (ml)

فیلتر Ø (mm)

طول (mm)

منافذ Ø (mm)

40

42.5

95

1.2

70

55

113

1.1

180

70

145

2.0

280

80

165

2.0

390

90

180

2.5

810

110

210

2.5

2100

160

280

2.75

6000

240

350

3.0