دماسنج رطوبت سنج دیجیتال داخل و خارج 78300 WT543 WT543

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- دماسنج دیجیتال داخل و خارج
- همراه با ساعت و زنگ قابل تنظیم
- دمای داخل 49+  ̴  0 C°
- دمای خارج 70+  ̴  30- C°
- دارای سنسور بی سیم