دماسنج رطوبت سنج دیجیتال رومیزی 74360 WS7014 WS7014

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- دماسنج رطوبت سنج دیجیتال رومیزی
- اندازه گیری دما و رطوبت داخل و خارج
- همراه با ساعت و تقویم
- دمای داخل 50+  ̴  0 C° 
- دمای خارج 70+  ̴  30- C°
- رطوبت %95  ̴  0
- باران 399 میلیمتر
- سرعت باد 200 کیلومتر در ساعت