دماسنج یخچال 51201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج یخچال 50+ ̴ 50- C° ،قطر 7 سانت