دماسنج رطوبت سنج فشار سنج 67200

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج ،عقربه ای ،قاب چوبی دیواری ،40 سانت