دماسنج رطوبت سنج فشار سنج 63400

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج ،عقربه ای ،قاب چوبی دیواری ،24 سانت