دماسنج رطوبت سنج فشار سنج 64200

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج ،رطوبت سنج ،فشار سنج عقربه ای ،قاب چوبی دیواری ،34 سانت