دماسنج مارپيچ شيشه اي 73030

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج مارپیچ سبز رنگ شیشه ای