دماسنج خاک 71005

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج خاک با حفاظ پلاستیکی