دماسنج هوا 50310

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج هوا عقربه ای 5/5 سانت