رطوبت سنج هوا 50510

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج هوا عقربه ای 5/5 سانت