رطوبت سنج هوا 62150

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج هوا عقربه ای 8/5 سانت